Một cửa hàng bán hoa quả thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng.

Question

Một cửa hàng bán hoa quả thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng.

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-06T17:46:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:47:34+00:00

  BÀI GIẢI 
  Số phần trăm tiên bán hàng là: 
  100 + 20 = 120% 
  số tiền vốn mua hoa quả là:
  1 800 000 : 120 x 100 = 1 500 000 (Đồng)
  Đáp số:1 500 000 đồng 

  0
  2021-10-06T17:47:40+00:00

  Tỉ số % số tiền lãi và số tiền mua là:

  100% + 20% = 120%

  Số tiền vốn mua hoa quả là:

  1 800 000 : 120 × 100 = 1 500 000 (đồng)

    ĐS: 1 500 000 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )