Một cửa hàng bán một cái ti vi giá 15000000 đồng. Tính ra lãi được 20% so với tiền vốn. Hỏi tiền vốn của chiếc ti vi đó là bao nhiêu

Question

Một cửa hàng bán một cái ti vi giá 15000000 đồng. Tính ra lãi được 20% so với tiền vốn. Hỏi tiền vốn của chiếc ti vi đó là bao nhiêu

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-07-12T12:32:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:33:59+00:00

  `#DyHungg`

  Tiền lãi khi bán Tivi là:
    `15000000xx20%=3000000` (đồng)

  Số tiền vốn của Tivi là: 

    `15000000-3000000=12000000` (đồng)

   

  0
  2021-07-12T12:34:20+00:00

    Số tiền lãi của chiếc ti vi là :
      `15000000xx20:100=3000000` ( đồng )
    Số tiền vốn của chiếc ti vi là :
      `15000000-3000000=12000000` ( đồng )
                       Đáp số : `12000000` đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )