Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán 3/5 số mét vải, này thứ hai bán 2/7 số mét vải còn lại. Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. T

Question

Một cửa hàng bán một số mét vải trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán 3/5 số mét vải, này thứ hai bán 2/7 số mét vải còn lại. Ngày thứ 3 bán nốt 40m vải. Tính số mét vải cửa hàng đã bán.
BẠN NÀO GIẢI NHANH, ĐÚNG MÌNH SẼ CHO 5* + CẢM ƠN + CTLHN NHÉ !!!

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-11T00:47:46+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:49:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải :

  Coi tổng số vải là 1 đơn vị

  Số vải còn lại sau ngày thứ nhất bán là:

  1-3/5=2/5(tổng số vải)

  Số vải bán trong ngàu thứ hai là

  2/5×2/7=4/35(tổng số vải)

  Số mét vải cửa hàng bán trong ngày ba là

  1-(3/5+4/35)=2/7(tổng số vải)

  Số mét vải cửa hàng đã bán là

  40:2/7=140(m vải )

  0
  2021-09-11T00:49:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )