Một cửa hàng bán vải hạ giá 20% giá vải nhân ngày 8 – 3. Tuy vậy, cửa hàng vẫn còn lãi 4%. Hỏi, ngày thường thì cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm?

Question

Một cửa hàng bán vải hạ giá 20% giá vải nhân ngày 8 – 3. Tuy vậy, cửa hàng vẫn còn lãi 4%. Hỏi, ngày thường thì cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm?

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-23T23:43:05+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T23:44:33+00:00

  Coi giá bán mọi ngày là 100%

  Tỉ sô % giá bán ngày 8 – 3 là:

  100% – 20% = 80%

  Tỉ số % của hàng bán là:

  100% + 4% = 104%

  Tỉ số % số tiền lãi và giá mua là:

  100 × 104 : 80 = 130%

  Ngày thường của hàng lãi được là:

  130% – 100% = 30%

  ĐS: 30%

  * Lời giải thì chưa chắc đúng nhưng kết quả thì đúng nhé *

  0
  2021-09-23T23:44:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Coi giá bán ngày thường là $100$% thì giá bán vải ngày $8$ $-$ $3$ là:

          $100$% $-$ $20$% = $80$%

  Do cửa hàng vẫn lãi $4$% so với giá mua nên cửa hàng bán đã bán được:

           $100$% $+$ $4$%= $104$%

  Như vậy giá bán ngày thường so với giá mua là:

           $100$ : $80$ x $104$ = $130$

  Ngày thường cửa hàng lại số phần trăm là:

           $130$% – $100$% = $30$%

                   Đáp số: $30$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )