MỘT Cửa hàng buổi sáng bán được 30kg gạo buổi chiều bán it hơn buổi sáng 2kg gạo. Hỏi trung bình mỗi buổi bán được bao nhiêu kg gạo

Question

MỘT Cửa hàng buổi sáng bán được 30kg gạo buổi chiều bán it hơn buổi sáng 2kg gạo. Hỏi
trung bình mỗi buổi bán được bao nhiêu kg gạo

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-12T09:31:30+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:32:46+00:00

  Buổi chiều bán đc số gạo là:30-2=28(kg)

  trung bình mỗi buổi bán được bao nhiêu kg gạo là:(30+28)/2=29(kg)

  Đs:29 kg

  0
  2021-07-12T09:32:54+00:00

  Đáp án:

  `29kg` gạo.

  Giải thích các bước giải:

  Cửa hàng đó buổi chiều bán được số gạo là:

  `30-2=28` (kg gạo).

  Trung bình mỗi buổi bán được số `kg` gạo là:

  `(30+28)/2=29` (kg gạo).

  Đáp số: `29kg` gạo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )