Một cửa hàng có 200 thùng mì, mỗi thùng mì có 20 gói mì. Người ta đã bán đi 80 thùng mì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói mì.?

Question

Một cửa hàng có 200 thùng mì, mỗi thùng mì có 20 gói mì. Người ta đã bán đi 80 thùng mì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói mì.?

in progress 0
Nevaeh 2 năm 2021-08-09T10:21:57+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:23:05+00:00

  có 200 thùng mì bán đi 80 thùng còn 120 thùng

  1 thùng có 20 gói =>120 có 2400 gói

  vậy cửa hàng còn lại 2400 gói mì 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-09T10:23:21+00:00

  Số gói mì trong 200 thùng mì:

   20×200=4000 ( gói )

  Số thùng mì còn lại sau khi bán 80 thùng:

  200 – 80 = 120  ( thùng ) 

  Số gói mì còn lại:

  4000 – 120 = 3880 ( gói )

  Đáp số: 3880 gói mì

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )