Một cửa hàng có 3,125 tấn gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24% số gạo. Ngày thứ hai bán được 32% số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại

Question

Một cửa hàng có 3,125 tấn gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24% số gạo. Ngày thứ hai bán được 32% số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-11-21T04:29:32+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:30:49+00:00

  ` 3,125 tấn = 3125 kg`

  Số gạo bán ngày thứ 1 là :

  `3125 × 24% = 750 (kg)`

  Số gạo còn lại sau 1 ngày  là :

  `3125 – 750 = 2375 (kg)`

  Số gạo còn lại sau 2 ngàylà:

  `2375 – 2375 × 32% = 1615 (kg)`

  Đáp số :  ………

   

  0
  2021-11-21T04:31:09+00:00

  Giải 

  Đổi 3,125 tấn = 3125 kg

  Ngày đầu bán được số gạo là :

  3125 × 24% = 750 (kg)

  Số gạo còn lại sau ngày thứ nhất là :

  3125 – 750 = 2375 (kg)

  Số gạo bán ngày thứ 2 là :

  2375 × 32% = 760 (kg)

  Số gạo còn lại sau 2 ngày bán là:

  2375 – 760 = 1615 (kg)

  Đáp số : 1615 ki-lô-gam gạo

  Chúc bạn học tốt ^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )