Một cửa hàng có 3 thùng dầu mỗi thùng dầu chứa 215 lít dầu buổi sáng cửa hàng bán được 245 lít dầu buổi chiều bán thêm được 150 lít dầu Hỏi số lít d

Question

Một cửa hàng có 3 thùng dầu mỗi thùng dầu chứa 215 lít dầu buổi sáng cửa hàng bán được 245 lít dầu buổi chiều bán thêm được 150 lít dầu Hỏi số lít dầu còn lại là bao nhiêu

in progress 0
Piper 4 tháng 2021-08-16T04:25:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:27:16+00:00

  Đáp án:250 lít dầu

   

  Giải thích các bước giải:

  cửa hàng có tổng số lít dầu là:

  215×3=645 (lít dầu)

   số lít dầu đã bán là:

  254+150=395(lít)

  số dầu còn lại là:

  645-395=250 (lít)

  0
  2021-08-16T04:27:16+00:00

                     Giải

  Cửa hàng có tất cả số dầu là :

        215 × 3 = 645 ( l )

  Cửa hàng còn số dầu là : 

        645 – 245 -150 = 250 ( l )

                      Đáp số : 250 l dầu

          ( Học tốt nhé! )

        

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )