Một cửa hàng có 52 kg đường , cửa hàng đã bán hết 21 kg đường .Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường

Question

Một cửa hàng có 52 kg đường , cửa hàng đã bán hết 21 kg đường .Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-07-24T18:09:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:10:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

                   Cửa hàng còn lại số kg đường là :

                                52 – 21 = 31 ( kg đường )

                                   Đáp số : 31 kg đường

                                           ~  Xin ctlhn nha ~   

   

  0
  2021-07-24T18:11:44+00:00

  Đáp án:

   31 kg đường

  Giải thích các bước giải:

  Số kg đường cửa hàng còn lại là : 

  52 – 21 = 31 ( kg đường )

  Đáp số cửa hàng còn lại 31 kg đường 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )