Một cửa hàng có bán dầu tất cả 28 can dầu gồm ba loại: Loại lớn 10 lít một can, loại nhỡ 6 lít một can và loại nhỏ 5 lít một can. Hỏi có bao nhiêu can

Question

Một cửa hàng có bán dầu tất cả 28 can dầu gồm ba loại: Loại lớn 10 lít một can, loại nhỡ 6 lít một can và loại nhỏ 5 lít một can. Hỏi có bao nhiêu can mỗi loại, biết rằng số lượng dầu ở mỗi loại là như ?

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-09-10T12:00:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:01:14+00:00

  Đáp án: 60 lít dầu mỗi loại

  Loại 10 lít là: 60:10= 6 (can)

  Loại 6 lít là: 60:6=10 (can)

  Loại 5 lít là: 60:5=12 (can)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số lượng dầu mỗi loại là x.

  Ta có

  X chia hết cho 10

  X chia hết cho 6

  X chia hết cho 5

  Số lít dầu ít nhất ở mỗi loại là: \(5 \times 6 = 30\) (lít)

  Nếu số lít dầu ở mỗi loại là 30 lít thì:

  Số can dầu 10 lít là: 30 :10 = 3 (can)

  Số can dầu 6 lít là: 30 :6=5 (can)

  Số can dầu loại 5 lít là : 30 :5=6 (can)

  Tổng số can dầu là : 3+5+6=14 (can)

  Vì số can ban đầu là 28 can, gấp 2 lần số can nếu số lít dầu là 30 lít.

  Nên số lít dầu thực tế phải là: 30×2=60 (lít)

  Đáp số: 60 lít.

  Loại 10 lít là: 60:10= 6 (can)

  Loại 6 lít là: 60:6=10 (can)

  Loại 5 lít là: 60:5=12 (can)

  0
  2021-09-10T12:01:49+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: ta có 1 can dầu 10 lít 2 can dầu 5 lít và 2 can dầu 1 can dầu 6 lít dư 2 lít dầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )