Một cửa hàng đã bỏ ra 14 500 000 đồng để mua hàng.Sau khi bán hết hàng cửa hàng thu được 18 125 000 đồng.Hỏi: a) Tiền bàn bằng bao nhiêu phần trăm ti

Question

Một cửa hàng đã bỏ ra 14 500 000 đồng để mua hàng.Sau khi bán hết hàng cửa hàng thu được
18 125 000 đồng.Hỏi:
a) Tiền bàn bằng bao nhiêu phần trăm tiền vồn?
b) Cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

in progress 0
Athena 1 năm 2021-12-07T14:36:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:37:59+00:00

  Đáp án:

  a) Tiền bán so với tiền vốn thì bằng:

  18125000 : 14500000 × 100% = 125%

  b) Cửa hàng lãi sợ với tiền vốn là:

  125%-100%=25%

  Đáp số: a) 125%

                 b) 25%

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T14:38:16+00:00

  Số tiền lãi của người đó là:

  18 125 000 – 14 500 000 = 3 625 000 (đồng)

  Số tiền lãi so với số tiền vốn chiếm số phần trăm là:

  3 625 000 : 14 500 000 = 0,25 = 25%

  Đáp số: 25%

  Xin hay nhất nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )