Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo,nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo.Hỏi a.Cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần tră

Question

Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo,nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo.Hỏi
a.Cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
b.Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-07-28T16:47:00+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:48:09+00:00

  Đáp án:

  Đáp số : \(125\%\); \(25\%\).

  Giải thích các bước giải:

  a) Cửa hàng đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là :

  \(15:12 \times 100 = 125\% \)

  b) Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch số phần trăm là :

  \(125 – 100 = 25\% \)

  Đáp số : \(125\%\); \(25\%\).

  0
  2021-07-28T16:48:43+00:00

  Giải:

  a)Cửa hàng đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là:

           (15.100)/12=125 %

  b)Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch số phần trăm là:

        125-100=25 %

           Đáp số: a)125%

                        b)25%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )