một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp trị giá 65 000đ.nhân dịp khai giảng năm học mới cửa hàng hạ giá 12%.hỏi sau khi giảm giá 12%,giá của chiếc cặp

Question

một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp trị giá 65 000đ.nhân dịp khai giảng năm học mới cửa hàng hạ giá 12%.hỏi sau khi giảm giá 12%,giá của chiếc cặp là bao nhiêu tiền?

in progress 0
Jade 6 ngày 2021-12-07T18:30:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:31:31+00:00

  Đáp án:

  Số tiền giảm là:

  65000/100×12=7800(đồng)

  Tiền chiếc cặp sau khi giảm là:

  65000-7800=57200(đồng)

  Đáp số:…

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T18:31:39+00:00

  chiếc cặp đó được giảm giá số tiền là:

  65000×12:100=7800(đồng)

  sau khi được giảm giá chiếc cặp đó có số tiền là:

  65000-7800=57200(đồng)

  Đ/S:57200 đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )