một cửa hàng lương thực có 5 tấn gạo và bột mì . sau khi bán khối lượng gạo bằng khối lượng bột mì thì cử hàng còn lại 1800 kg gạo và 1000 kg bột mì.

Question

một cửa hàng lương thực có 5 tấn gạo và bột mì . sau khi bán khối lượng gạo bằng khối lượng bột mì thì cử hàng còn lại 1800 kg gạo và 1000 kg bột mì. hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhieu kg mỗi loại

in progress 0
Valentina 4 phút 2021-09-09T11:17:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:18:35+00:00

  Đáp án:

  bột mỳ : `2100` `kg`

  bột gạo : `2900` `kg`

  Giải thích các bước giải:

   đổi `1800` `kg` `=` `1,8` tấn

  `1000` `kg` `=` `1` tấn

  của hàng đó đã bán số sạo cả hai loại là :

       `5-(1,8+1)=2,2` (tấn) `=` `2200` `kg`

  cửa hàng có số kg bột mỳ là :

       `(2200÷2)+1000=2100` `(kg)`

  cửa hàng có số kg bột gạo là :

       `(2200÷2)+1800=2900` `(kg)`

            `Đs:` bột mỳ : `2100` `kg`

                    bột gạo : `2900` `kg`

  0
  2021-09-09T11:19:20+00:00

  Đáp án:

  5 tấn=5000kg

  Số bột mỳ và gạo đã bán là:

  5000-(1800+1000)=2200(kg)

  Số gạo đã bán là:

  2200:2=1100(kg)

  Số gạo lúc đầu là:

  1100+1800=2900(kg)

  Số bột mỳ lúc đầu là:

  1100+1000=2100(kg)

  Đáp số: Số gạo:2900kg 

               Số bột mỳ: 2100kkg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )