Một cửa hàng, ngày đầu bán 3574kg gạo và ngày thứ hai bán 4826kg. Biết rằng gạo được đóng vào các bao đều nhau, mỗi bao nặng 40kg. Hỏi cửa hàng đã bán

Question

Một cửa hàng, ngày đầu bán 3574kg gạo và ngày thứ hai bán 4826kg. Biết rằng gạo được đóng vào các bao đều nhau, mỗi bao nặng 40kg. Hỏi cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu bao gạo?
CÂU HỎI 12 CÂU HỎI TỰ LUẬN
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 246m. Nếu tăng chiều rộng mảnh đất thêm 6m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích mảnh đất tăng thêm 378m2. Hỏi diện tích lúc đầu của mảnh đất là bao nhiêu?

in progress 0
Amaya 2 ngày 2021-12-07T22:11:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:13:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1 :

                         Cả 2 ngày bán được số ki – lô – gam gạo là :

                                                3574 + 4826 = 8400 ( kg )

                         Cửa hàng đã bán được tất cả số bao gạo là :

                                                 8400 : 40 = 210 ( bao )

                                                            Đáp số : 210 bao gạo

  0
  2021-12-07T22:13:52+00:00

  hai ngày bán được số kg gạo là

  3574+4826=8400[kg]

  cửa hàng đó đã bán được số bao gạo là

  8400÷40=210[bao]

  đáp số;210 bao gạo

  c12

  nữa chu vi là

  246÷2=123[m]

  chiều rộng mảnh đát là

  [123-3]÷2=60[m]

  chiều dài mảnh đất là

  123-60=63[m]

  diện tích mảnh đất lúc đầu là

  60×63=3780[mvuông]

  đáp số;3780m vuông

  xin vote 5 sao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )