một cửa hàng nhập số xe đạp. người bán hàng đã đem 1/5 số xe đạp đó để làm mẫu, số còn lại cất vào trong kho. sau khi bán được 5 chiếc xe đạp bày làm

Question

một cửa hàng nhập số xe đạp. người bán hàng đã đem 1/5 số xe đạp đó để làm mẫu, số còn lại cất vào trong kho. sau khi bán được 5 chiếc xe đạp bày làm mẫu thì thấy rằng số xe đạp làm mẫu còn lại = 1/6 số xe đạp trong kho. hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu xe đạp?

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-03T16:16:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:17:17+00:00

  @Gaumatyuki#.

  Phân số chỉ $5$ xe đạp so với xe đạp trong kho là:

  `1/4` $-$ `1/6` $=$ `1/12`.

  Số xe trong kho là:

  $5,12=60$ (xe)

  Phân số chỉ số xe trong kho so với số xe nhập về là:

  $1-$ `1/5` $=$ `4/5`.

  Ban đầu cửa hàng có số xe đạp là:

  $60÷$ `4/5` $=$ $75$ (xe)

  Đáp số: $75$ xe.

   

  0
  2021-09-03T16:17:17+00:00

  Đáp án:

   $175$ chiếc

  Giải thích các bước giải:

   Phân số chỉ 5 chiếc xe đã bán là:

  $\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{30}$

  Số xe đạp trong kho là:

  $5÷\dfrac{1}{30}=150$ chiếc

  Số xe bầy mẫu là:

  $5÷\dfrac{1}{5}=25$ chiếc

  Ban đầu có số chiếc xe đạp là:

  $150+25=175$ chiếc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )