Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa h

Question

Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu bao đường?
helppppppppp

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-11-12T13:59:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường tr

Question

Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường

in progress 0
Maria 5 tháng 2021-07-09T00:47:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:49:15+00:00

  Đáp án:

  $144$ bao đường.

   

  Giải thích các bước giải:

  Lúc đầu mỗi kho có số bao đường là:

  $168 : 3 = 56$ (bao)

  Cửa hàng đã bán số bao đường là:

  $(56 + 16) . 2 = 144$ (bao)

  Học tốt !!!
  $@Pika$

  0
  2021-07-09T00:49:18+00:00

  Đáp án:

  Mỗi kho có số đường là:

      `168 : 3 = 56` (bao)

  Số đường của mỗi kho lúc sau là:

       `56 + 16 = 72` (bao)

  Cửa hàng đã bán được số đường là:

       `72 × 2 = 144` (bao)

                Đáp số: `144` bao đường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )