một cửa hàng nhập về 200 cái áo được một cửa hàng bán được 60% số áo trên với giá 240000₫ được hai cửa hàng đã bán quần áo còn lại với giá bằng 15/16

Question

một cửa hàng nhập về 200 cái áo được một cửa hàng bán được 60% số áo trên với giá 240000₫ được hai cửa hàng đã bán quần áo còn lại với giá bằng 15/16 giá bán của được một tổng số tiền lãi được cả 2 đợt và 10800000₫ hỏi cửa hàng nhập về mỗi cái áo này giá bao nhiêu đồng

in progress 0
Melody 7 ngày 2021-09-08T15:38:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:40:07+00:00

  Đáp án: 56325 đồng

   

  Giải thích các bước giải:

  Số áo đợt 1 bán được là:

  200×60:100=120 (cái)

  Số áo đợt 2 bán được là:

  200-120=80(cái)

  Số tiền đợt 2 bán được là:

  240000 x 15/16=225000 (đồng) 

  Số tiền 200 cái áo này là:

  (240000+225000)+10800000=11265000 (đồng)

  Số tiền mỗi cái áo này là:

  11265000:200=56325(đồng)

  Đáp số: 56325 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )