Một cửa hàng sữa thu được 1800000 đồng. Tính ra bị lỗ mất 10%. Hỏi tiền vốn ban đầu người đó bỏ ra để mua sữa là bao nhiêu tiền?

Question

Một cửa hàng sữa thu được 1800000 đồng. Tính ra bị lỗ mất 10%. Hỏi tiền vốn ban đầu người đó bỏ ra để mua sữa là bao nhiêu tiền?

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-09-25T15:02:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:03:47+00:00

  Tiền vốn để mua sữa là:

           1800000 + ( 100 – 10 ) × 100 = 1809000 ( đồng )

                                        Đáp số; 1809000 đồng

  0
  2021-09-25T15:04:03+00:00

  Đáp án:

  Số tiền cửa hàng bị lỗ là:

  $1 800 000 : 100 × 10 = 180 000$ ( đồng)

  Tiền vốn ban đầu người đó bỏ ra để mua sữa là:

  $1 800 000 + 180 000 = 1 980 000 $‬ ( đồng)

  Đáp số: $ 1 980 000 $‬ đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )