một cửa hàng trà sữa có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 ba bạn cùng đi uống trà sữa hỏi mỗi bạn phải góp bao nhiêu tiền biết mỗi ly có giá là 24

Question

một cửa hàng trà sữa có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 ba bạn cùng đi uống trà sữa hỏi mỗi bạn phải góp bao nhiêu tiền biết mỗi ly có giá là 24 000 ngàn đồng

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-09-16T19:08:20+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T19:09:27+00:00

  Đáp án: 48.000 ngàn đồng

  Giải thích các bước giải: Vì chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 nên ba bạn chỉ cần mua 2 ly,suy ra :

  24.000×2=48.000(ngàn đồng)

  Vậy mỗi bạn cần trả:

  48.000:3=16.000(ngàn đồng)

  Đáp số:16.000 ngàn đồng

  0
  2021-09-16T19:10:04+00:00

  Đáp án:

   16000 đồng

  Giải thích các bước giải:

   vì mua hai tặng một nên chỉ cần mua 2 cốc

  vậy tổng sô tiền phải trả là :

      24000×2=48000(đồng)

  số tiền mỗi bạn phải trả là:

     48000÷3=16000(đồng)

  ĐS : 16000 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )