một cửa hàng trà sữa có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 ba bạn cùng đi uống trà sữa hỏi mỗi bạn phải góp bao nhiêu tiền biết mỗi ly có giá là 24

Question

một cửa hàng trà sữa có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 ba bạn cùng đi uống trà sữa hỏi mỗi bạn phải góp bao nhiêu tiền biết mỗi ly có giá là 24 000 ngàn đồng

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-09-16T19:03:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T19:05:31+00:00

  Đáp án: số tiền 3 bạn mua là :

  24 000 x 2 = 48 000 ( đồng )

  số tiền mỗi bạn phải góp là :

  48 000 : 3 = 16 000 ( đồng )

  Đáp số : 16 000 đồng

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-16T19:05:33+00:00

  Đáp án: 48.000 ngàn đồng

  Giải thích các bước giải: Vì chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 nên ba bạn chỉ cần mua 2 ly,suy ra :

  24.000×2=48.000(ngàn đồng)

  Vậy mỗi bạn cần trả:

  48.000:3=16.000(ngàn đồng)

  Đáp số:16.000 ngàn đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )