Một cuộn dây có N= 100 vòng , diện tích của mỗi vòng dây là 25 cm2. Hai đầu cuộn dây được nối với điện kế, trong thời gian Δt= 0,5s đặt cuộn dây đó

Question

Một cuộn dây có N= 100 vòng , diện tích của mỗi vòng dây là 25 cm2. Hai đầu cuộn dây được nối với điện kế, trong thời gian Δt= 0,5s đặt cuộn dây đó vào từ trường đều B= 10-2 T có đường sức từ song song với cuộn dây.
a, Tính độ biến thiên từ thông qua cuộn dây
b, Tính suất điện động cảm ứng trong cuộn dây
c, tính cường độ dòng điện qua điện kế, biết R=50 ôm.
Mọi người giúp mình bài này với nha!! Mình sẽ vote 5 sao

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-27T10:30:39+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:32:10+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.2,{5.10^{ – 3}}\left( {{\rm{W}}b} \right)\\
  b{5.10^{ – 3}}\left( V \right)\\
  c{.10^{ – 4}}\left( A \right)
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  a.\Delta \Phi  = Ns.\Delta B = {100.25.10^{ – 4}}.\left( {{{10}^{ – 2}} – 0} \right) = 2,{5.10^{ – 3}}\left( {{\rm{W}}b} \right)\\
  b.\left| e \right| = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right| = \frac{{2,{{5.10}^{ – 3}}}}{{0,5}} = {5.10^{ – 3}}\left( V \right)\\
  c.i = \frac{e}{r} = \frac{{{{5.10}^{ – 3}}}}{{50}} = {10^{ – 4}}\left( A \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )