một cuộn dây gồm 200 vòng dây diện tích mỗi vòng là 10 cm^2 được đặt trong một từ trường đều B=0,3T tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dâ

Question

một cuộn dây gồm 200 vòng dây diện tích mỗi vòng là 10 cm^2 được đặt trong một từ trường đều B=0,3T tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây BT trong tgian 0,01s từ trường giảm còn 1/3 từ trường ban đầu

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-23T03:05:57+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:07:33+00:00

  Đáp án:

  Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là 4V 

  Giải thích các bước giải:

  Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là:

  \[{e_c} = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right| = \frac{{NS.\Delta B}}{{\Delta t}} = \frac{{{{200.10.10}^{ – 4}}.\left( {0,3 – \frac{1}{3}.0,3} \right)}}{{0,01}} = 4V\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )