một cuộn dây thừng dài 25m lần1 người ta cắt 8,6m, lần 2 cắt 6,7m.Hỏi sau 2 lần cắt cuộn daayy còn lại số m vải là

Question

một cuộn dây thừng dài 25m lần1 người ta cắt 8,6m, lần 2 cắt 6,7m.Hỏi sau 2 lần cắt cuộn daayy còn lại số m vải là

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-22T15:16:46+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:17:48+00:00

  tổng số m vải 2 lần cắt là:

  8,6+6,7=15,3(m vải)

  sau 2 lần cắt cuộn dây đó còn:

  25-15,3=9,7(m vải)

  đáp số:    9,7m vải

   

  0
  2021-08-22T15:18:04+00:00

  Sau 2 lần cắt cuộn dây còn số mét vải là:

       25-8,6-6,7=9,7(m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )