Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là các số tự nhiên. Chiều dài gấp 3 lần chiềurộng. Có diện tích từ 60m2đến 80m2. Tính chu vi đám

Question

Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là các số tự nhiên. Chiều dài gấp 3 lần chiềurộng. Có diện tích từ 60m2đến 80m2. Tính chu vi đám đất.
Làm giúp mình cho 5sao

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-28T15:06:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:07:18+00:00

  Bài này của lớp `6` nha

  Gọi chiều rộng của đám đất là `x_{(m)}`

  `⇒` Chiều dài của đám đất là `3x`

  `⇒` Diện tích của đám đất là `x.3x=3x^2`

  `⇒60≤3x^2≤80`

  Vì `3x^2⋮3`

  `⇒3x^2∈{60;63;66;69;72;75;78}`

  `⇒x^2∈{20;21;22;23;24;25;26}`

  Vì `x^2` là `SCP`

  `⇒x^2=25`

  `⇒x=5` `(vì` `x>0)`

  `⇒` Chiều dài của đám đất là `15`

  `⇒` Chu vi của đám đất là: `(15+5).2=40_{(m)}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )