Một đàn gà,vịt có 150 con.Trong đó số gà chiếm 60% cả đàn.Hổi có bao nhiều con vịt?

Question

Một đàn gà,vịt có 150 con.Trong đó số gà chiếm 60% cả đàn.Hổi có bao nhiều con vịt?

in progress 0
Iris 1 năm 2021-07-17T17:15:39+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:17:31+00:00

  Số gà là:

  150×60%=90 (con)

  Số vịt là:

  150-90=60 (con)

  Đpa số: Gà: 90 con

               Vịt: 60 con

  0
  2021-07-17T17:17:31+00:00

  Số vịt chiếm số phần trăm là:

        100% – 60% = 40%

  Số vịt trong đàn là:

       150 × 40% = 60 ( con)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )