Một đầu máy xe lửa kéo một đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54km/h. Biết lực kéo của đầu máy là 5.105N. Tính: a) Công suất của đầu máy đó b) Côn

Question

Một đầu máy xe lửa kéo một đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54km/h. Biết lực kéo của đầu máy là 5.105N. Tính:
a) Công suất của đầu máy đó
b) Công của đầu máy thực hiện khi chuyển động trên đoạn đường dài

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-11-12T13:33:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:34:32+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  P = 76575W\\
  b.\\
  A = 5105.s(J)
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  P = Fv = 5105.15 = 76575W\\
  b.\\
  A = Fs = 5105.s(J)
  \end{array}\)

  thiếu quẳng đường nên không thể tìm ra công được

  0
  2021-11-12T13:34:48+00:00

  Đáp án:

   a) $P=75.10^{5} W$

  b) Thiếu đề 

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có $54km/h = 15m/s$

   Công suất của đầu máy đó là 

  $P=F.v = 5.10^{5} .15 = 7500000W$

  b) đề thiếu quãng đường 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )