Một đầu máy xe lửa keo một đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54Km/h Biết lực kéo của đầu máy là 5 105 N Tính a) công suất của đầu máy đó b) cộng củ

Question

Một đầu máy xe lửa keo một đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54Km/h Biết lực kéo của đầu máy là 5 105 N Tính
a) công suất của đầu máy đó
b) cộng của đầu máy thục hiện khi chuyển động trên đoạn đường dai 12Km

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-11-14T03:05:29+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T03:07:18+00:00

  Đáp án:

   a.7,5MW

  b.6.10^9J

  Giải thích các bước giải:

   a.Đổi 54km/h=15m/s

  Công suất của đầu máy là:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{F.s}}{t} = F.\frac{s}{t} = F.v = {5.10^5}.15 = 7,{5.10^6}{\text{W}} = 7,5MW\]

  b.Công của đầu máy khi đi đoạn 12km là:

  \[A = F.s = {5.10^5}.12000 = {6.10^9}J\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )