một dây dẫn dài 5m,tiết diện $0,02mm^{2}$ ,điện trở suất 0.4.$10^{-6}$ Ω.m được mắc vào hiệu điện thế 5V.Tính cường độ dòng điện qua dây(có tóm tắt)

Question

một dây dẫn dài 5m,tiết diện $0,02mm^{2}$ ,điện trở suất 0.4.$10^{-6}$ Ω.m được mắc vào hiệu điện thế 5V.Tính cường độ dòng điện qua dây(có tóm tắt)

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-08-18T22:57:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:58:53+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  R = 100\Omega \\
  I = 0,05A
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Điện trở của dây dẫn là:

  $R = \rho \dfrac{l}{S} = 0,{4.10^{ – 6}}.\dfrac{5}{{0,{{02.10}^{ – 6}}}} = 100\Omega $

  Cường độ dòng điện qua dây dẫn là:

  $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{5}{{100}} = 0,05A$ 

  0
  2021-08-18T22:59:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )