Một dây dẫn đồng có điện trở suất ρ1 có độ dài l, điện trở R và có khối lượng m1. Người ta thay dây này,bằng một dây nhôm có cùng độ dài l, điện trở R

Question

Một dây dẫn đồng có điện trở suất ρ1 có độ dài l, điện trở R và có khối lượng m1. Người ta thay dây này,bằng một dây nhôm có cùng độ dài l, điện trở R nhưng có điện trở suất ρ2, tiết diện S2 vàkhốilượngm2. Cho biết khối lượng riêng của đồng là D1=8900kg/m3, của nhôm là D2=2700kg/m3; điện trở suất của đồng và nhôm được nêu trong bảng 4.
a) Dây nhôm phải có tiết diện S2 bằng bao nhiêu lần so với tiết diện S1 của dây đồng.
b) Dây nhôm có khối lượng m­2 bằng bao nhiêu lần so với khối lượng m1 của dây đồng? Từ đó giải thích vì sao các đường dây tải điện đi xa, người ta thường dùng vật liệu nhôm thay cho đồng để chế tạo dây dẫn điện (H5.8).
GIẢI THÍCH KĨ HỘ MÌNH NHÉ LÀM CHI TIẾT TỪNG BƯỚC

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-05T18:17:09+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:18:51+00:00

  Đáp án:

   a> S2=1,64.S1

  b> m2=0,5m1

  Giải thích các bước giải:

  ta có: 
  \(\left\{ \begin{align}
    & {{\rho }_{1}};l;R;{{m}_{1}};{{S}_{1}};{{D}_{1}}=8900kg/{{m}^{3}} \\ 
   & {{\rho }_{2}};l;R;{{S}_{2}};{{m}_{2}};{{D}_{2}}=2700kg/{{m}^{3}} \\ 
  \end{align} \right.\)

  a>
  \(R={{\rho }_{1}}\frac{l}{{{S}_{1}}}={{\rho }_{2}}.\dfrac{l}{{{S}_{2}}}\Rightarrow {{S}_{2}}={{S}_{1}}\dfrac{{{\rho }_{2}}}{{{\rho }_{1}}}={{S}_{1}}.\dfrac{2,{{8.10}^{-8}}}{1,{{7.10}^{-8}}}=1,65.{{S}_{1}}\)

  b> Khối lượng:
  \(\left\{ \begin{align}
    & \text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{m}_{1}}={{D}_{1}}.{{V}_{1}}={{D}_{1}}.{{S}_{1}}.l\text{ }\!\!~\!\!\text{ } \\ 
   & \text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{m}_{2}}={{D}_{2}}.{{V}_{2}}={{D}_{2}}.{{S}_{2}}.l\text{ }\!\!~\!\!\text{ } \\ 
  \end{align} \right.\)

  ta có:
  \(\dfrac{{{m}_{1}}}{{{m}_{2}}}=\frac{{{D}_{1}}.{{S}_{1}}.l\text{ }\!\!~\!\!\text{ }}{{{D}_{2}}.{{S}_{2}}.l\text{ }\!\!~\!\!\text{ }}\Rightarrow {{m}_{2}}={{m}_{1}}\dfrac{{{D}_{2}}}{{{D}_{1}}}.\dfrac{{{S}_{2}}}{{{S}_{1}}}=\dfrac{2700}{8900}.\dfrac{1,64{{S}_{1}}}{{{S}_{1}}}=0,5{{m}_{1}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )