Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện có cường độ 3E tính cảm ứng từ tại điểm mờ cách dây dẫn 50cm

Question

Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện có cường độ 3E tính cảm ứng từ tại điểm mờ cách dây dẫn 50cm

in progress 0
Kinsley 29 phút 2021-09-07T07:37:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:38:17+00:00

  Đáp án:

  \({B_M} = 1,{2.10^{ – 6}}T\) 

  Giải thích các bước giải:

  50cm = 0,5m

  Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 3A không phải 3E bạn nhé.

  Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 50cm là:

  \[{B_M} = {2.10^{ – 7}}\dfrac{I}{r} = {2.10^{ – 7}}\dfrac{3}{{0,5}} = 1,{2.10^{ – 6}}T\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )