Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trước không khí mang dòng điện I1=4A a.xác định cảm ứng từ tại M cách đây dẫn 10cm b.thay dòng điện I1 bằng dòng điện

Question

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trước không khí mang dòng điện I1=4A
a.xác định cảm ứng từ tại M cách đây dẫn 10cm
b.thay dòng điện I1 bằng dòng điện I2 có cường độ nhỏ hơn I1 chạy qua dây dẫn trên thì cảm ứng từ tại M thay đổi một lượng 1,5.10^-6T.tính cường độ dòng điện I2

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-09T23:07:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:09:12+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a{.8.10^{ – 6}}T\\
  b.3,25A
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   a. Cảm ứng từ tại M

  \[{B_1} = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_1}}}{r} = {2.10^{ – 7}}.\frac{4}{{0,1}} = {8.10^{ – 6}}T\]

  b. Cường đô dòng điện

  \[\begin{array}{l}
  {B_2} = {B_1} – 1,{5.10^{ – 6}} = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_2}}}{r}\\
   \Rightarrow {8.10^{ – 6}} – 1,{5.10^{ – 6}} = {2.10^{ – 7}}\frac{{{I_2}}}{{0,1}}\\
   \Rightarrow {I_2} = 3,25A
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )