Một dãy phố có số các số nhà được đánh bằng các số lẻ lien tiếp .Biết số nhà đầu là 3 và tổng các số nhà bằng là 120. Hỏi dãy phố đó có bao nhiêu nhà

Question

Một dãy phố có số các số nhà được đánh bằng các số lẻ lien tiếp .Biết số nhà đầu là 3 và tổng các số nhà bằng là 120. Hỏi dãy phố đó có bao nhiêu nhà ?

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-04T20:13:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:14:49+00:00

  $có\, :\, Số\, thứ 1\, :\, 3$

                  $Số\, thứ\, 2\, :\, 3+2$

              $Số\, thứ\, 3 :\, 3+2\cdot 2$

                  ………

                  $số\, thứ\, x\, :\, 3+2(x-1)$

      $ta\, có:\left [ 3+\left ( 3+x \right )+\left ( 3+2\cdot 2 \right )+\left ( 3+2\cdot 3 \right )+…+\left ( 3+2(x-1) \right ) \right ]=120$

          $\rightarrow  3x+(2+2.2+2.3+…+2(x-1))=120$

           $\rightarrow  3x+\frac{2(x-1+1)}{x-1}=120$
           $\rightarrow  3x+x^{2}-x=120$

           $tìm\, được\, x= 10\, nên\, có\, 10\, nha$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )