Một đĩa xích 48 răng, tỉ số truyền i = 3. Tính số răng của đĩa líp khi đĩa xích quay 5 vòng

Question

Một đĩa xích 48 răng, tỉ số truyền i = 3. Tính số răng của đĩa líp khi đĩa xích quay 5 vòng

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-08-22T22:20:57+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:22:39+00:00

  .

  mot-dia-ich-48-rang-ti-so-truyen-i-3-tinh-so-rang-cua-dia-lip-khi-dia-ich-quay-5-vong

  0
  2021-08-22T22:22:50+00:00

  $i=\dfrac{Z_1}{Z_2}$

  $→\dfrac{48}{Z_2}=3$

  Số răng đĩa líp là: $Z_2=\dfrac{48}{3}=16$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )