Một đĩa xích có 48 răng, tỉ số truyền i = 3. Tính số răng của đĩa líp khi đĩa xích quay 5 vòng Trả lời giúp mk vs ạ

Question

Một đĩa xích có 48 răng, tỉ số truyền i = 3. Tính số răng của đĩa líp khi đĩa xích quay 5 vòng
Trả lời giúp mk vs ạ

in progress 0
Josie 1 năm 2021-08-22T22:28:06+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:29:23+00:00

   Tóm tắt: 

  $Z_{1}$ = $48(răng)_{}$

  $i_{}$ = $3(lần)_{}$

  $Z_{2}$ = $?(răng)_{}$

    Giải:

   Số răng của đĩa líp là:

  $i_{}$ = $\frac{Z_{1}}{Z_{2}}$ ⇒ $Z_{2}$ = $\frac{Z_{1}}{i}$ = $\frac{48}{3}$ = $16(răng)_{}$ 

    Vậy đĩa xích quay 5 vòng thì đĩa líp có 16 răng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )