Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng hết 0,2 giây.Tốc độ góc của một điểm trên vành đĩa là.

Question

Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng hết 0,2 giây.Tốc độ góc của một điểm trên vành đĩa là.

in progress 0
Ayla 3 ngày 2021-12-07T23:45:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:47:31+00:00

  Tần số f=1/T= 1/0,2= 5 (Hz)

  Tốc độ góc ω=2.pi.f= 2. 3,14 . 5 =31,4 (rad/s)

  0
  2021-12-07T23:47:38+00:00

  Đáp án:

  T= 2 π /ω

  ⇒ ω= 2π /T= 2.3,14/0,2 = 31,4 (rad/s)

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )