một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu

Question

một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-11-21T07:13:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:15:14+00:00

  @Thảo Sakura

  @The best of team 

  Bằng 0

  0
  2021-11-21T07:15:20+00:00

  English and Maths – Sakura

  Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )