Một điểm sáng S đặt trên đường phân giác của góc hợp bởi 2 gương phẳng. Gọi góc đó là anpha. Tìm số ảnh trong trường hợp anpha bằng 360°/n

Question

Một điểm sáng S đặt trên đường phân giác của góc hợp bởi 2 gương phẳng. Gọi góc đó là anpha. Tìm số ảnh trong trường hợp anpha bằng 360°/n

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-05T18:01:45+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:03:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số ảnh tạo bởi hai gương là:
  $\dfrac{360^{0}}{\propto }-1=\dfrac{360^{0}}{\dfrac{360^{0}}{n}}-1=n-1$ (ảnh)
  Vậy số ảnh tạo bởi hai gương là $n-1$ ảnh

  0
  2021-09-05T18:03:43+00:00

  Đáp án:

   $n-1$ ảnh

  Giải thích các bước giải:

   Số ảnh $2$ gương là:

  $360^o÷\dfrac{360^o}{n}-1=360^o×\dfrac{n}{360^o}-1=n-1$(ảnh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )