Một đoạn ARN có trình tự các nucleotit như sau : – U – A – U – X – G – A – U – G – A – X – Viết đoạn gen đã tổng hợp đoạn ARN trên .

Question

Một đoạn ARN có trình tự các nucleotit như sau :
– U – A – U – X – G – A – U – G – A – X –
Viết đoạn gen đã tổng hợp đoạn ARN trên .

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-11-13T04:42:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:44:46+00:00

  Đáp án:

  AUAGXUAXUG 

  Giải thích các bước giải:

   A thành U U thành A G thành X X thành G

  0
  2021-11-13T04:44:48+00:00

  Đáp án:

  gen  đều có 2 mạch:

  mạch khuôn :  – A-T-A-G-X-T-A-X-T-G-

  mạch bổ sung: -T-A-T-X-G-A-T-G-A-X-

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )