Một đoạn đường dài 2500 m chồng cây mỗi cây cách nhau 5 m đầu đường và cuối đường đều có cây.Hỏi có tất cả bao nhiêu cây

Question

Một đoạn đường dài 2500 m chồng cây mỗi cây cách nhau 5 m đầu đường và cuối đường đều có cây.Hỏi có tất cả bao nhiêu cây

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-08-25T07:27:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:29:12+00:00

  số khoảng cách từ 5m tới 2500m là

  2500 : 5 = 500 ( m) 

  có tất cả số cây là 

  500 + 1 = 501 ( cây )

  mik cx ko nhwos rõ kt lớp 3 đâu 

  nên bn thông cảm nhé

  0
  2021-08-25T07:29:37+00:00

  Đáp án: 

  Số cây trồng được trên con đường đó là:

    `2500:5=500`(cây)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )