Một đoàn xe gồm 6 xe chở hàng, 4 xe đầu mỗi xe chở được 4 tấn, 2 xe đi sau mỗi xe chở được 5 tấn 200kg.hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàn

Question

Một đoàn xe gồm 6 xe chở hàng, 4 xe đầu mỗi xe chở được 4 tấn, 2 xe đi sau mỗi xe chở được 5 tấn 200kg.hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-07-05T19:42:06+00:00 2 Answers 113 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-05T19:43:18+00:00

  $4T=40$ tạ

  $5T200kg=52$ tạ

  Trung bình mỗi xe chở được số kg là:

  $(4.40+2.52):6=(160+104):6=44$ tạ

  -1
  2021-07-05T19:43:42+00:00

  Đổi:

  4 tấn =40 tạ

  5 tấn 200kg=52 tạ

  Trung bình mỗi xe chở được: (40.4 + 2.52)/6 = 44 (tạ)

  $@lengocthanhb$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )