Một đoạn gen của vi khuẩn E . coli có 120 chu kì xoắc và 3075 liên kết hidro . Số lượng nucleotit loại A và tổng số liên kết hóa trị của gen lần lượt

Question

Một đoạn gen của vi khuẩn E . coli có 120 chu kì xoắc và 3075 liên kết hidro . Số lượng nucleotit loại A và tổng số liên kết hóa trị của gen lần lượt là …

in progress 0
Iris 18 phút 2021-09-09T12:11:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:12:21+00:00

  Số nucleotit của gen là: 120 x 20 = 2400

  Số liên kết H của gen: 2A + 3G = 3075

  Mà 2A + 2G = 2400

  Giải hệ ta được: A = T = 525; G = X = 675

  Tổng số liên kết hóa trị của gen (bao gồm liên kết giữa các nu và trong mỗi nu):

  2N = 2400 x 2 = 4800

  0
  2021-09-09T12:13:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số Nu của gen: N= Chu kì xoắn x 20

  => N= 120 x 20 = 2400 Nu

  Trong gen: A=T, G=X => 2A+2G=2400 (1)

  Mà Liên kết Hidro = 2A+3G=3075 (2)

  => Lấy (2) trừ đi (1) được G=675 Nu

  => A= 525 Nu

  Có: Nu 1 mạch = (Liên kết hóa trị)/2 +1

  => LK hóa trị= (2400/2 – 1) x2 = 2398 LK

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )