một đoạn mạch ARN có trình tự các Nu như sau: -A-G-X-A- Hãy xác định trình tự các nucleotit trog đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên

Question

một đoạn mạch ARN có trình tự các Nu như sau: -A-G-X-A-
Hãy xác định trình tự các nucleotit trog đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên

in progress 0
Piper 1 năm 2021-08-25T07:40:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:42:41+00:00

  Theo NTBS 

  A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro 

  G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro  và ngược lại 

  Vậy 

  mARN :  $-A-G-X-A-$ 

  Mạch 1 : $-T-X-G-T-$ 

  mạch 2 : $-A-G-X-A-S

  0
  2021-08-25T07:42:43+00:00

  Chúc bạn học tốt 🙂

   

  mot-doan-mach-arn-co-trinh-tu-cac-nu-nhu-sau-a-g-a-hay-ac-dinh-trinh-tu-cac-nucleotit-trog-doan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )