Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau – A – U – G – X – U – X Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen được tổng hợp ra đ

Question

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau
– A – U – G – X – U – X
Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen được tổng hợp ra đoạn mạch ADN nói trên

in progress 0
Charlie 2 tuần 2021-11-24T23:21:13+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:22:44+00:00

  -T-A-X-G-A-G-

  Giải thích các bước giải:

  Theo nguyên tắc bổ sung thôi nha bạn

  A liên kết với U,T liên kết với A,G liên kết với X,X liên kết với G.( lưu ý mạch ADN là gồm các Nucleotit A,T,G,X thôi)

  0
  2021-11-24T23:22:46+00:00

  Vì gen là khuôn mẫu để tổng hợp ra ARN nên ta có đoạn gen sau:

  – T – A – X – G – A – G –

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )