Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau: – A – U – G – X – U – G – X – U – G – X – Xác định trình tự các nuclêôtit trong

Question

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:
– A – U – G – X – U – G – X – U – G – X –
Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-07-09T22:24:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:25:45+00:00

  Trong hình nhé bạn

   

  mot-doan-mach-arn-co-trinh-tu-cac-nucleotit-nhu-sau-a-u-g-u-g-u-g-ac-dinh-trinh-tu-cac-nucleotit

  0
  2021-07-09T22:26:12+00:00

  – Mạch ARN:        – A – U – G – X – U – G – X – U – G – X –

  – Trình tự các nu của gen:

  + Mạch gốc:         – T – A – X – G – A – X – G – A – X – G –  

  + Mạch bổ sung:  – A – T – G – X – T – G – X – T – G – X –

  – Cách viết: Các nu liên kết với nhau theo NTBS:

  + Giữa ARN và gen:

  A (gen) liên kết với U (ARN) và ngược lại.

  T (gen) liên kết với A (ARN).

  G (gen) liên kết với X (ARN) và ngược lại.

  + Giữa mạch gốc và mạch bổ sung trên gen: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )