Một đoạn phân tử ADN có 3000 nuclêôtit và adenine chiếm 20% tổng số nuclêôtit, số liên kết hiđro của đoạn ADN trên là bao nhiêu,( trình bày cách giải

Question

Một đoạn phân tử ADN có 3000 nuclêôtit và adenine chiếm 20% tổng số nuclêôtit, số liên kết hiđro của đoạn ADN trên là bao nhiêu,( trình bày cách giải dùm mình)

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-08-17T06:47:11+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:48:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

   N = 3000

  A=T = 20% = 3000 . 20% = 600 nu

  2A+2G = N => G=X= N : 2 – A = 1500 – 600 = 900 nu

  Vậy H = 2A+ 3G = 2. 600 + 3. 900 = 3900

  0
  2021-08-17T06:48:55+00:00

  Theo đề bài ta có: chu kì xoắn của ADN = 150=C và tổng số nu của gen:N mà C = N20N20 ⇒ N = C . 20 = 150 . 20 = 3000 (nu) Ta lại có: A = 20% N ⇒ A = 20% . 3000 = 600 (nu) Theo NTBS: A = T ⇒ A + T = 2A ; G = X ⇒ G + X = 2G A + T + X + G= 2A + 2G = N = 3000 ⇒ A+G= 1500 ⇒ 600 + G = 1500 ⇒ G = 900 Vậy tổng số liên kết hidro của đoạn gen này = 2A + 3G = 2.600 + 3.900 = 3900(liên kết)

  Cho mk 5sao Tuym Câu trả lời hay 😀

  Chúc bạn thi tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )