Môt đoàn tàu chuyển động với vận tốc trung bình 30 km/h, quãng đường đoàn tàu đi được sau 4 giờ là : A: 120 m. B: 120 km. C: 1200 km. D: 1200

Question

Môt đoàn tàu chuyển động với vận tốc trung bình 30 km/h, quãng đường đoàn tàu đi được sau 4 giờ là : A: 120 m. B: 120 km. C: 1200 km. D: 1200 m.

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-20T02:23:52+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:25:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Một đoàn tàu chuyển động với vận tốc trung bình 30 km/h, quãng đường đoàn tàu đi được sau 4 giờ là : 

       $30 × 4 = 120 (km)$

  ⇒ $Đ$áp án $B$

  $C$húc bạn học tốt !

  0
  2021-10-20T02:25:39+00:00

  Đáp án:

  B. 120 km 

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường đi được sau 4 giờ là:

  \[s = v.t = 30.4 = 120km\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )