một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh.sau khi đi được 200m thì dừng lại .tính quãng đường tàu đi được từ đầu giây thứ 5 đến c

Question

một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh.sau khi đi được 200m thì dừng lại .tính quãng đường tàu đi được từ đầu giây thứ 5 đến cuối giây thứ 9 kể từ khi hãm phanh

in progress 0
Jasmine 1 tuần 2021-12-02T19:14:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:15:39+00:00

  Đáp án:

  \(\Delta s = 62,5m\)

  Giải thích các bước giải:

  + Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {v_0} = 72km/h = 20m/s\\
  v = 0\\
  s = 200m
  \end{array} \right.\)
  + Gia tốc của đoàn tàu:
  \(\begin{array}{l}
  {v^2} – v_0^2 = 2as\\
  \Rightarrow a = \frac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \frac{{0 – {{20}^2}}}{{2.200}} = -1m/{s^2}
  \end{array}\)
  + Công thức xác định quãng đường:
  \(s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 20t – 0,5{t^2}\,\,\left( m \right)\)
  + Quãng đường tàu đi được từ đầu giây thứ 5 đến cuối giây thứ 9 là:
  \(\begin{array}{l}
  \Delta s = {s_{t = 10}} – {s_{t = 5}}\\
  \,\,\,\,\,\,\, = \left( {20.10 – {{0,5.10}^2}} \right) – \left( {20.5 – {{0,5.5}^2}} \right)\\
  \,\,\,\,\,\,\, = 62,5m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )