Một đoàn tàu di chuyển với vận tốc 72km /h thì hãm phanh sau khi đi quãng đường 200 m tàu dừng lại tính gia tốc của tàu và thời gian lúc hãm phanh đế

Question

Một đoàn tàu di chuyển với vận tốc 72km /h thì hãm phanh sau khi đi quãng đường 200 m tàu dừng lại tính gia tốc của tàu và thời gian lúc hãm phanh đến lúc dừng lại

in progress 0
Elliana 6 ngày 2021-12-04T06:14:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:15:53+00:00

  Đáp án:

  $a =  – 1m/{s^2}$ 

  $t = 20s$

  Giải thích các bước giải:

  72km/h = 20m/s

  Gia tốc của đoàn tàu là:

  $\begin{array}{l}
  {v^2} – {v_o}^2 = 2as\\
   \Leftrightarrow 0 – {20^2} = 2.a.200\\
   \Leftrightarrow a =  – 1m/{s^2}
  \end{array}$

  Thời gian hãm phanh đến lúc dừng là:

  $v = {v_o} + at \Rightarrow t = \dfrac{{v – {v_o}}}{a} = \dfrac{{0 – 20}}{{ – 1}} = 20s$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )