một đoàn tàu hỏa chạy trên đường ray. người lái tàu ngồi trong buồng lái. người soát vé đang đi lại trên đoàn tàu. cây cối vên đường và tàu chuyển độn

Question

một đoàn tàu hỏa chạy trên đường ray. người lái tàu ngồi trong buồng lái. người soát vé đang đi lại trên đoàn tàu. cây cối vên đường và tàu chuyển động hay đứng so với:
a) Người soát vé
b) Đường tàu
c)Người lái tàu

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-09-01T03:38:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:40:01+00:00

  Đáp án: 

  a) Chuyển động so với cây ven đường

  b) Đứng yên so với cây ven đường

  c) Chuyển động so với cây ven đường.

  0
  2021-09-01T03:40:36+00:00

  a) Cây cối ven đường và tàu chuyển động so với người soát vé.

  b) Cây cối ven đường đứng yên so với đường tàu.

  Tàu chuyển động so với đường tàu.

  c) Cây cối ven đường chuyển động so với người lái tàu.

  Tàu đứng yên so với đường tàu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )